POZVÁNKA

Vítejte na našich stránkách

    Vítáme Vás na stránkách sboru dobrovolných hasičů Březůvky!
    Tento web vznikl za účelem prezentace naší celoroční činnosti, která zahrnuje nejen ochranu našich spoluobčanů před ohněm nebo jinými rozmary přírody, ale například také práci s mládeží, sportovní aktivitu a v neposlední řadě udržování tradic a obohacování kulturního života v obci.
    Doufáme, že zde naleznete vše, co Vás zajímá a pro co jste sem přišli. Naši činnost bereme zodpovědně a každý den se řídíme heslem:
 
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci!

Novinky

Výroční valná hromada SDH Březůvky

    Každý rok je potřeba nějak zrekapitulovat, připomenout si všechny zážitky, analyzovat chyby a naplánovat další činnost. Proto i my jsme se sešli v sobotu 9.12.2017 v prostorách KD Březůvky a uspořádali Výroční valnou hromadu SDH Březůvky. Schůze se zúčastnilo 18 členů a...
Celý článek

Hasičské pouti 2017

Tento rok se náš sbor zúčastnil dvou hasičských poutí. První byla 24. mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně (29.dubna 2017), které se náš sbor zúčastnil poprvé. Náš sbor zařídil autobus, který vyjížděl z Březůvek a odvezl nejen naše členy, ale i ostatní zájemce z obce. Počasí pouti přálo a...
Celý článek

Stavění máje

      V pátek 5.5.2017 se nám i přes počáteční nepřízeň počasí podařilo dodržet další z místních zvyků - stavění máje. Tento zvyk udržují hasiči již řadu let. Letos to kvůli počasí vypadalo bledě, ale nakonec se dešťové mraky umoudřily a umožnily nám tak postavit máj relativně v...
Celý článek

Stráž u Božího hrobu

I letos na Bílou sobotu se naši hasiči zúčastnili stráže u Božího hrobu ve farním kostele na Maleniskách. Spolu s bratry z Provodova a Pradlisk drželi stráž od 9:00 hodin rána do 17:20 hodin odpoledne. Díky hojné účasti probíhaly výměny stráží ve 20ti minutových intervalech. Z našeho sboru se...
Celý článek

Čerpání studní

SDH Březůvky nabízí obyvatelům čerpání studní do hloubky 8 metrů. Více informací a objednávky na tel. č. 736206579