Činnost v roce 2015

Leden
- 10.1. – VVH SDH Březůvky v KD 
- 10.1. – VVH SDH Provodov (M. Manclová)
- 16.1. – zakoupení PS 8 na náhradní díly (Kamil Malaník)
- 17.1. – VVH X. okrsku v Doubravách (M. Vrzalík zvolen zástupcem starosty okrsku, M. Manclová zvolena jednatelkou okrsku)
 
Únor
- 28.2. – prohlídka stanice HZS Zlín (cesta autobusem tam i zpět, 4 dospělí + 14 dětí)
 
Březen
- 7.3. – celodenní odborná příprava zásahové jednotky na stanici HZS Zlín (7 členů JPO Březůvky – 1 velitel, 2 strojníci, 4 hasiči)
- 12.3. – STK + ME na cisterně (Hespo Malenovice, Vrzalík M.)
- 27.3. – příprava KD na Finále Velké uzlovací soutěže
- 29.3. – pořádání Finále Velké uzlovací soutěže na KD Březůvky
 
Duben
- 4.4. – stráž u Božího hrobu, účast na vzkříšení (7 členů)
- 11.4. – Kvínapův pohár – Napajedla – smíšené družstvo 4. místo
- 19.4. – schůze X. okrsku v Hřivínově Újezdě (M. Manclová, M. Vrzalík)
 
Květen
- 1.5. – stavění máje
- 3.5. – účast na XXI. Hasičské pouti na Maleniskách – slavnostní svěcení nového praporu SDH Březůvky (15 členů)
- 9.5. – okrsková soutěž v Hřivínově Újezdě – mladší žáci 3. místo, muži 5. místo – Mirka Manclová rozhodčí disciplín – PÚ žáci, štafeta dospělí
- 15.-17.5. – Mirka Manclová rozhodčí na Okresním kole hry Plamen v Otrokovicích
- 18.5. – zásah v Doubravách při požáru stodoly (viz. Zpráva velitele)
- 27.5. – dodání paragonů a vyřízení dotace od Zlínského kraje na opravu historické techniky (PS8) – 5000,- Kč ZK, 1668,- Kč SDH)
- 30.5. – tradiční kácení máje
 
Červen
- 26.-27.6. – pěší výlet a stanování na Pradliskách (viz. foto)
- 27.6. – O pohár starosty obce Provodov – ml. žáci 5. místo
 
Červenec
- 6.-7.7. – zásah v k.u. Ludkovice na vrchu Oberský 483 m.n.m. – požár lesa a následná dohlídka (viz. Zpráva velitele)
- 8.7. – oprava CAS – svislé čepy, dotažení vůle
- 11.7. – zatrhání M. Kadlčíka – Luhačovice
- 19.7. – schůze X. okrsku na Provodově
- 24.7. – zásah v Březnici – požár strniště (viz. Zpráva velitele)
 
Srpen
- 30.8. – oslavy 85. let založení sboru SDH Březůvky, viz. Pozvánka – vyznamenání sboru
 
Září
- 5.9. – Memoriál S. 3těpáníka Ludkovice – ml. žáci 3. místo (12 družstev)
- 13.9. – zásah v Březnici – požár stohu (viz. Zpráva velitele)
 
Říjen
- 3.10. – Hasičská soutěž mládeže v První pomoci na KD Březůvky – celkem 7 družstev dětí
- 3.10. – zásah v Březůvkách v lokalitě kanálové cesty – požár travního a lesního porostu (viz. Zpráva velitele)
- 25.10. – schůze X. okrsku v Kaňovicích (M. Manclová, L. Rysner)
- 29.10. – doplnění PHM – NM, cisterna, nákup nářadí
 
Listopad
- 3.11. – mimořádná vývorová schlze SDH (přeregistrace sboru na pobočný spolek)
- 4.11. – odevzdání Dokumentů na OSH (dokumenty k přeregistraci)
- 7.11. – shromáždění představitelů sboru – Vizovice (za SDH Březůvky M. Manclová)
- 13.11. – dozor a doprovod při lampionovém průvodu (4 členové)
- 14.11. – Hody v Březůvkách – tradiční vodění barana – 25 lidí včetně muziky
- 14.11. – školení řidičů a referentů – 6 řidičů SDH, 1 řidič OÚ
- 26.11. – výborová schůze – příprava plesu
- 28.11. – tradiční hodová Kateřinská zábava v KD – hrála opět skupina Showband (viz. fotodokumentace)
- 29.11. – úklid KD
 
Prosinec
- 3.12. – Mikulášská nadílka pro malé hasiče
- 16.12. – nákup 3-fázové elektrocentrály (Výzbrojna)
- 30.12. – pomoc při obecní zábavě (tombola)