Činnost v roce 2017

Leden
- 7.1. – VVH SDH Provodov (M. Manclová, M. Vrzalík)
- 19.1. – bruslení pro malé hasiče
- 20.1. – Velitelský den v HZS Zlín (S. Mizera)
- 20.1. – odvoz dětí a dohled v Malé scéně Zlín (M. Vrzalík, O. Vajsner)
- 21.1. – VVH X. okrsku v Kaňovicích (M. Manclová, M. Vrzalík, L. Rysner, P. Jaroš)
- 23.1. – odevzdání podkladů pro přístup do Evidence členů v kanceláři OSH

Únor
- 2.2. – čtení hasičských pohádek v ZŠ Březůvky – PO očima dětí (M. Manclová)
- 11.2. – pravidelná čtvrtletní schůze SDH
- 18.2. – školení rozhodčích PS v Březové (M. Manclová, M. Oškerová)
- 20.2. – montáž a naladění digitální RDS do DA + 2x ruční RDS
- 24.2. – zdravotní prohlídky všech členů zásahové jednotky
- 26.2. – školení pokladníků, Prštné (L. Rysner, P. Jaroš)

Březen
- 2.3. – zásah v lokalitě Bečáky na Březůvkách – polní porost, viz. Zpráva velitele
- 3.-5.3. – školení strojníků, Jánské koupele – 1. část S-40 (P. Jaroš, L. Janeček)
- 4.3. – zásah v Hřivínově Újezdě – polní porost (M. Vrzalík, S. Mizera, L. Rysner, V. Mancl), viz. Zpráva velitele
- 7.3. – STK+ME na cisterně (M. Vrzalík, F. Kolařík)
- 11.3. – školní zásahové jednotky a praktický výcvik v HZS Zlín (8 členů SDH)
- 11.-12.3. – školení strojníků, Jánské koupele – 2. část S-40 (P. Jaroš, L. Janeček)
- 24.3. – čerpání studní – Zábojník, Mokrýšek, Rysner, Vrzalík, obecní pálenice
- 25.3. – zásah ve Velkém Ořechově, viz. Zpráva velitele
- 26.3. – dovoz elektrocentrály do Velkého Ořechova, doplnění po zásahu
- 26.3. – školení rozhodčí mládeže (M. Manclová)
- 31.3. – příprava KD na Finále Velké uzlovací soutěže

Duben
- školení velitelů V-40 ve Zlíně (O. Vajsner, L. Rysner)
- 2.4. – spolupořádání Finále velké uzlovací soutěže v KD Březůvky
- 9.4. – schůze X. okrsku v Kelníkách (M. Manclová, P. Jaroš, M. Vrzalík)
- 14.4. – technický zásah v lokalitě Slatiny (viz. Zpráva velitele)
- 15.4. – Stráž u božího hrobu a účast na vzkříšení, Maleniska (9 členů)
- 27.4. – pohřeb bratra Josefa Mikla na Provodově Maleniskách
- 29.4. – zájezd na Mezinárodní hasičskou pouť na sv. Hostýně

Květen
- 5.5. – stavění máje
- 7.5. – XXIII. Hasičská pouť na Maleniskách (11 členů)
- 26.5. – pomoc při chystání Okrskové soutěže + zapůjčení materiálu
- 27.5. – Okrsková soutěž, Kelníky – mladší žáci 4. místo, muži 5. místo (s SDH Doubravy), muži nad 35 let 4. místo, ženy 2. místo

Červen
- 2.6. – kácení máje
- 10.6. – Pohárová soutěž Provodov – Memoriál A. Vítka – mladší žáci 8. místo (12 družstev), starší žáci 9. místo (10 družstev), muži 5. místo (7 družstev), ženy 3. místo
- 17.6. – Okresní soutěž v PS, Biskupice – ženy 7. místo
- 22.6. – hasičský poplach a ukázky pro děti, které spali ve škole na Březůvkách
- 23.6. – pěší výlet a stanování na Pradliskách (viz. fotogalerie na Rajče.cz)
- 24.6. – úklid DA a hygienického zázemí ve zbrojnici (M. Manclová, M. Oškerová)
- 26.6. – doplnění PHM – CAS, DA, čerpadla a elektrocentrála
- 28.6. – pohřeb bratra Aloise Holíka (16 členů SDH Březůvky+Provodov)
- 29.6. – Rozlučkový táborák pro děti před prázdninami
- 29.6. – kontrola DA z KÚ (M. Vrzalík, F. Kolařík)

Červenec
- 1.-5.7. – Pomoc při pořádání MČR hry Plamen a dorostu na atletickém stadionu Zlín (M. Manclová, V. Mancl, M. Oškerová, M. Macík)
- 7.7. – postřik a úklid kolem HZ
- 12.7. – program a hasičské odpoledne pro děti na farním táboře, Maleniska (M. Vrzalík)
- 12.7. – polep DA, CAS a přileb (T. Unger)
- 22.7. – zásah při přívalovém dešti, Pozlovice (4 členové), viz. Zpráva velitele
- 23.7. – schůze X. okrsku na Provodově (M. Vrzalík, M. Manclová)
- 23.7. – sborová schůze v hospodě na Březůvkách (12 členů)
- 28.7. - Taktická příprava , Kelníky (7 členů sdh)

Srpen
- 4.8.-kontrola DA ,od GŘ HZS
- 26.8.- Technický zásah , dozor na čerpací stanici ve Vizovicích , pri Barum Ralye ( 10 členů )

Září
- 3.9. - 15.výročí kaple na Březůvkách, odhalení pamětní desky obětem 1. sv. války a následný program v KD ( 9 členů)
- 8.9. - odvoz fotbalistů do Nedašova a zpět
- 9.9. - zatrhání bratra Z. Slováka ve Štítné nad Vláří ( 4 členové)
- 14-15.9. - oprava a nátěry garážových vrat ( J. Zábojník)
- 16.9. - Brigáda v HZ ( rozmístnění žebříků a trhac. háků, oprava vnitřních dveří, nátěry apod. - 10 čenů)
- 22.-23.9. - Kvalifikační školení vedoucích mládeže na Ploštině (3 členové)
- 23.9.- zatrhání bratra M. Šůstka na Maleniskách (4 členové)
- 29.9. - polep gar. vrat ( T. Unger)

Říjen
- 14.10 - Has. soutěž mládeže v první pomoci v KD Březůvky - Ml. Žáci - 2. a 4. místo , St. Žáci - 1. místo
- 24.10. - Garanční prohlídka DA , FIAT Zlín

Listopad
- 1.11. - STK A ME na DA , Malenovice HESPO
- 5.11.- čtvrtletní schůze sdh v HZ (15 členů)
- 11.11. - shromáždění delegátů okresu Zlín v Lukově
- 11.11. - Tradiční Vodění Barana 28- lidí včetně muziky
- 23.11. - přípravná schůze před zábavou (16 členů)
- 25.11. - Kateřinská Zábava v KD  Březůvky (skupina Showband )

Prosinec
- 7.12. - Mikulášská nadílka pro malé hasiče
- 9.12. - VVH SDH Březůvky za rok 2017 ( 20 členů SDH )
- 29.12. -  pomoc při obecní předsilvestrovské zábavě