Činnost v roce 2018

Leden
- 6.1. - VVH SDH Provodov ( 2 členové)
- 20.1. - VVH X. Okrsku , Kelníky (7 členů SDH)
- 27.1. - polep DA a nových přileb dle ČSN ( T. Unger)
- 27.-28.1. - Školení obsluhy MŘP, 1.část (7 členů , Val. Klobouky )

Únor
- 2.-3.2. - Školení obsluhy MŘP  2.část +zkoušky (7 členů)
- 9.2. - odvoz dětí na Malou scénu, Tříkrálové vystoupení
- 21.2. - Nákup a instalace MŘP do CAS, nákup výstražných vest dle ČSN
 
Březen
- 4.3. - Školení pokladníků
- 6.3. - Oprava CAS , seřízení brzd , výměny maziv a filtrů
- 7.3. - STK a ME na CAS
- 11.3. - Celodenní odborná příprava členů zásah. jednotky SDH Březůvky v HZS Zlín - 11 členů
- 23.3. - Příprava KD na Finále Velké uzlovací soutěže
- 24.3. - Spolupořádání Finále Velké uzlovací soutěže okresu Zlín v KD Březůvky, soutěžili ml. a st. žáci
- 31.3. - Stráž u Božího hrobu na Maleniskách a účast na Vzkříšení

Duben
- 7.4. - Technický zásah, prohledávání terénu, africký mor prasat, viz. Zpráva velitele
- 9.4.  -Technický zásah, proplach kanalizace v dolní části Mlýny, viz. Zpráva velitele
- 15.4. - Čtvrtletní schůze SDH v HZ
- 15.4. - Schůze X.Okrsku - Provodov
- 23.4. - Demontáž a odvoz RDS do HZS na přeladění
- 28.4.  -Pořádání zájezdu na 25. Mezinárodní pouť Hasičů na sv. Hostýn
- 30.4. - Stavění Máje na novém místě

Květen
- 6.5. - Hasičská pouť na Maleniskách
- 10.5. - Ocenění člena SDH Březůvky u hejtmana Zlínského kraje
- 12.5.  -Memoriál a Pohár starosty Provodov, ml. a st. žáci, muži
- 25.5. - Příprava okrskové soutěže Provodov
- 26.5. - Soutěž X. okrsku, Provodov - ml. a st.žáci, muži, muži nad 35 let
- 28.5.  -Polep CAS a DA novými volacími znaky

Červen
- 1.6. - Kácení Máje
- 22.6. - Pěší výlet a stanování na Pradliskách
- 23.6. - Mirka Manclová rozhodčí v Kaňovicích
- 29.6. - Taktická příprava Provodov

Červenec
- 11.7. - Brigáda v HZ
- 12.7. - Zásah na Salaši, požár polního porostu, viz. Zpráva velitele
- 18.7. - Program pro děti na farním táboře
- 28.7. - Zatrhání bratra M.S. na Maleniskách

Srpen
- 7.8. - Technický zásah, chlazení cest, zřízení čerpacího bodu Kapřín
- 13.8. - Brigáda v HZ
- 22.8. - Tech. zásah čerpání studny

- 23.8. - Brigáda, opravy a montáž v HZ

- 24.8. - Brigáda, malování v HZ


Září
- 2.9. - Oslava 100 let Československa, průvod, slavnostní mše , uctění památky padlých spoluobčanů, slavnostní oběd, vyznamenání bratra M.M.
- 15.9. - Has. soutěž mládeže v první pomoci v KD a HZ
- 28.9. - Pohřeb bratra A.P. - Provodov

Říjen
- 14.10. - Zásah na Provodově, požár RD viz. Zpráva velitele
- 15.10. - Vyčištění všech zásah. oděvů + impregnace
- 21.10. - Čtvrtletní schůze SDH
- 21.10. - Schůze X. Okrsku, Březůvky
- 24.10. - Garanční prohlídka DA, FIAT – Zliner
- 27.10. - 2. Ročník Provodovského běhu ml. + st. žáci
- 29.10. - STK+ME na DA

Listopad
- 8.11. - Prohlídka TATRA Kopřivnice na pozvání THT Polička
- 10.11. - Shromáždění delegátů SDH v Lukově
- 10.11. - Tradiční Vodění barana
- 16.11. - Dozor při lampionovém průvodu
- 24.11. - Pořádání Kateřinské zábavy v KD

- 28.11. - Zásah v Doubravách, požár OA, viz. Zpráva velitele

Prosinec
- 1.12. - Branný den v HZ a okolí
- 1.12. - VVH SDH Březůvky v KD
- 6.12. - Mikulášská nadílka pro malé hasiče v KD
- 8.12. - Předvádění CAS v HZ fi. KOBIT
- 12.12. - Tech. pomoc čerpání studny
- 17.12. - Nákup DT - Nadace Arofert
- 28.12. - Pomoc při obecní zábavě