Tradice a historie

Převzatý text z kroniky obce Březůvky (1945 – 2000) 

      Základní ideovou myšlenkou vzniku Sboru dobrovolných hasičů byla myšlenka lidskosti a lásky k bližnímu. Tuto myšlenku sbor naplňoval nezištnou obětavou pomocí občanům v neštěstí, při ochraně jejich životů a majetku. Na tomto humánním poslání se postupně utvářel vztah občanů k SDH, který lze charakterizovat jako vztah vzájemné pomoci, respektu a úcty veřejnosti k činnosti sboru. Tradice, které se na bázi těchto vztazích utvářely a rozvíjely obětavou službou občanů – dobrovolných příslušníků sboru se staly tmelem, který této organizaci po dlouhá léta od jejího vzniku, v jednotě a pospolitosti s veřejností, umožnil plnit její poslání. Tato skutečnost umožňuje vyslovit optimistickou prognózu, že tomu bude tak i v budoucnu. 

     I když rok založení SDH v Březůvkách nezapadá do období, za které je psána tato kronika, považujeme za svou povinnost a jako projev úcty zmínit se o založení sboru a jmenovitě uvést všechny zakládající členy.  

Spolek, který by chránil životy a majetek občanů před přírodními živly, především požárem a prováděl preventivní činnost byl založen v roce 1930 s názvem Sbor dobrovolných hasičů. Poznamenáváme, že název se v celém historickém období třikrát měnil, a to: 

     r. 1951 - Místní jednota československého hasičstva 

     r. 1953 - Český svaz požární ochrany 

     r. 1990 - se vrátil k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů. 

     Zakládajícími členy sboru se stali:

     František Novák - řídící učitel v Březůvkách, František Heča č.p. 26, Josef Štěpaník č.p. 44, Ferdinand Zábojník č.p. 64, František Kaláč č.p. 144, Josef Mizera č.p. 20, Josef Klinkovský č.p. 52, Bohuslav Plášek č.p.32, Alois Žmolík č.p.56, Alois Šenkyřík č.p. 46, František Tobolák č.p. 48, Jan Zábojník č.p.140, Josef Zábojník č.p. 40, Ferdinand Mizera č.p. 28, Alois Zábojník č.p. 9, Vincenc Zábojník č.p. 40, Alois Mikel č.p. 43, Miloš Zábojník, č.p. 47, Josef Tobolák č.p. 11 a Karel Žaludek č.p. 93. 

       Iniciátorem založení sboru a jeho předním funkcionářem byl řídící učitel místní školy František Novák.  

Založení sboru spadalo do období světové hospodářské krize, velké nezaměstnanosti a bídy, která dolehla i na občany Březůvek. Přesto, že někteří neměli někdy prostředky ani na základní obživu, poskytli dle svých skromných možností pomoc sboru při zabezpečování základního materiálně technického vybavení. Svědčí to o pochopení významu, který občané přikládali založení sboru a zabezpečení jeho činnosti. Brzy po založení sboru byla zakoupena ruční stříkačka na koňský zápřah, postavena zbrojnice, nad kterou byla schůzová místnost a zvonice. 

*** 

     V celé historii SDH byly v popředí pozornosti otázky kádrového a materiálně technického zabezpečení jeho činnosti. Ty byly vždy považovány za rozhodující pro akceschopnost a připravenost sboru k zásahu. V průběhu uplynulých let se sbor doplňoval na základě principu dobrovolnosti a ochoty dát své síly ve prospěch veřejného zájmu, dle hesla "Bohu ke slávě, bližnímu ku pomoci". Od založení sboru do současnosti (r.2000) byl přijat do sboru značný počet občanů. 

sdh-brezuvky.rajce.idnes.cz/2014_historicke/