Prevence

TOPNÁ SEZÓNA

Příprava topidel

- zkontrolovat zaústění kouřovodu do komínu
- 1 x ročně, nejlépe před topnou sezónou zkontrolovat stav topidla
- používat puze schválené typy kotlů
- čištění kotle zvyšuje jeho výkon a šetří palivo

Skladování paliv

- jednotlivé druhy paliv se musí skladovat jednotlivě např.  uhlí a dřevo
- plochy pro skladování musí být suché a čisté
- do skladu nesmí zatékat voda neboť voda podporuje samovznícení
- nejnáchylnější k samovznícení jsou briketové třísky a prach
- výška skladovaného uhlí  nesmí převyšovat 1,5 m

Skladování popela

- popel nechat vychladnout a poté  vysypat nejlépe do kkovové popelnice

Nešvary při provozování topidel

- spalování  nevhodných materiálů (plast a podobně)
- zatápění pomocí vysoko hořlavých materiálů (benzín, ředidla)
- sušení odvěvů a jiných materiálů v blízkosti topidla
- nepořádek kolem topidla

Co dělat při vznícení komína

- volat hasiče 150 nebo 112
- zásadně  nehasit vodou - nebezpečí výbuchu
- odstranit urychleně hořlavé látky od komína
- hasit suchým pískem vhazováním do vybíracího otvoru nebo ze střchy do komína

Kontrola komínů

    Podle nového předpisu o požární bezpečnosti musí od leda 2011 každý komín připojený k funkčnímu kotli na vytápění alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík. Týká se to rodinných a bytových domů, ale také chat a chlaup. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn.

    Zatím co doteď kominík vystavil jen stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu  o kontrole v které bude uvedeno jméno kominíka a majitele objektu. Zjištěné nedostatky a specifika čištěné spalinové cesty.

    Tomu, kdo nebude dokument mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí pokuta 25.000,- kč. Zda člověk má doklad o kontrole, nebude nikdo preventivně kontrolovat. Kontrola nehrozí až do doby, kdy špatně udržovaný spotřebič a spalinová cesta ohrozí požárem své nejbližší okolí.