Náš sbor

    Sbor dobrovolných hasičů v Březůvkách byl založen 1.1.1930. V roce 2015 jsme oslavili 85. výročí od založení mší v kapli sv. Anežky a slavnostním obědem v KD, po kterém následovala ukázka činnosti našich nejmenších.
    K 1.1.2017 má sbor celkem 38 členů, z toho 12 mladých hasičů. Družstvo mladších žáků je, co se týče sportovní činnosti, nejaktivnější. Družstvo mužů většinou své kvality předvádí pouze jednou za rok, na okrskové soutěži. V roce 2016 se po dlouholeté pauze podařilo založit družstvo žen. Všichni doufáme, že jim jejich nadšení vydrží co nejdéle. 
    K ohni a jiným nehodám vyráží naše jednotka požární ochrany, která spadá do kategorie JPO III. Technickou oporou jim je cisterna CAS 25, která je v našem sboru od roku 1985 a která v roce 2012 prošla generální opravou. V roce 2016 se z dotačního programu podařilo získat dopravní automobil Fiat Ducato, který nám výrazně ulehčuje přesuny z místa na místo.
   
Skupinová fotografie do knihy Historie dobrovolných hasičů okresu Zlín, 17.8.2014
 
Svěcení nového praporu našeho sboru, Hasičská pouť na Maleniskách 3.5.2015